logo PUM

Bibliografia Dorobku Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Zapytanie: SŁUCZANOWSKA SYLWIA
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | Prześlij do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/53
Autorzy: M[arta] Grabowska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, A[ndrzej] Kram, L. Teresiński, M[ałgorzata] Piasecka, M. Podhorska-Okołów, I[wona] Rotter, K[arolina] Kędzierska, K[atarzyna] Sporniak-Tutak, K[azimierz] Ciechanowski, M[aria] Laszczyńska.
Tytuł oryginału: The influence of immunosuppressants on the morphology, proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and apoptosis in the rat ventral prostate.
Czasopismo: Histol. Histopathol.
Szczegóły: 2015
p-ISSN: 0213-3911
e-ISSN: 1699-5848

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.096
Punktacja MNiSW: 25.000
Punktacja wewnętrzna: 25.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/53
Autorzy: Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Maria Laszczyńska, Katarzyna Piotrowska, Marta Grabowska, Wojciech Głąbowski, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: Czy zablokowanie receptora dla hormonu wzrostu (GH) wpływa na zachowanie płodności myszy i przeciwdziała starzeniu się jajników?
Tytuł całości: W: Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca. III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Szczecin, 10-12.04.2014 r. Książka streszczeń.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Red. Beata Karakiewicz, Anna Jurczak, Joanna Pierzak-Sominka
Adres wydawniczy: Szczecin : Zapol, 2014
Opis fizyczny: s. 58.
p-ISBN: 978-83-7518-670-3

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
3/53
Autorzy: S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, M[aria] Laszczyńska, K[atarzyna] Piotrowska, M[arta] Grabowska, W[ojciech] Głąbowski, M[ariusz] Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: Does a growth hormone (GH) receptor blockade delay organism ageing processes? = Czy zablokowanie receptora dla hormonu wzrostu (GH) opóźnia procesy starzenia się organizmu?
Czasopismo: J. Publ. Health Nurs. Med. Rescue
Szczegóły: 2014, nr 4, s. 70-76, il. bibliogr. strezcz. summ.
p-ISSN: 2299-9140

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 9.000
Punktacja wewnętrzna: 4.000
4/53
Autorzy: Agnieszka Brodowska, Jacek Brodowski, Maria Laszczyńska, Bogdan Rumianowski, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Iwona Rotter, Andrzej Starczewski, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: Immunoexpression of aromatase cytochrome P450 and 17â-hydroxysteroid dehydrogenase in women's ovaries after menopause.
Czasopismo: J. Ovarian Res.
Szczegóły: 2014 : vol. 7, art. 52, 7 s. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 1757-2215

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.428
Punktacja MNiSW: 25.000
Punktacja wewnętrzna: 25.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
5/53
Autorzy: K[atarzyna] Piotrowska, M[aciej] Tarnowski, K[atarzyna] Grymuła, K[atarzyna] Mierzejewska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, M[ariusz] Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: Influence of prolonged caloric restriction on number of VSELS and HSPCS in bone marrow and proliferative index of hepatocytes in male mice.
Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
Szczegóły: 2014 : vol. 65, suppl. 1, s. 132.
Uwagi: 26th Congress of the Polish Physiological Society, Szczecin, Poland, September 18-20, 2014.
p-ISSN: 0867-5910

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

Pełny tekst


6/53
Autorzy: Marta Grabowska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Małgorzata Piasecka, Iwona Rotter, Aleksandra Rył, Karolina Kędzierska, Katarzyna Sporniak-Tutak, Kazimierz Ciechanowski, Maria Laszczyńska.
Tytuł oryginału: Ocena ultrastruktury oraz immunolokalizacji i immunoekspresji PCNA w prostacie szczura poddanego immunosupresji.
Tytuł angielski: Evaluation of ultrastructure as well as immunolocalization and immunoexpression of PCNA in a rat prostate treated with immunosuppressants.
Tytuł całości: W: Od makro do nano. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych. XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła 3-6 września 2014.
Adres wydawniczy: [B. m., 2014]
Opis fizyczny: s. 59.
Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
7/53
Autorzy: Katarzyna Grymuła, Katarzyna Piotrowska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Katarzyna Mierzejewska, Maciej Tarnowski, Marta Tkacz, Agata Poniewierska-Baran, Daniel Pędziwiatr, Ewa Suszyńska, Maria Laszczyńska, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: Positive effects of prolonged caloric restriction on the population of very small embryonic-like stem cells - hematopoietic and ovarian implications.
Czasopismo: J. Ovarian Res.
Szczegóły: 2014 : vol. 7, art. 68, 9 s. il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 1757-2215

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.428
Punktacja MNiSW: 25.000
Punktacja wewnętrzna: 25.000
DOI:
8/53
Autorzy: Katarzyna Piotrowska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Marzena Staniszewska, Bolesław Banach, Wojciech Głąbowski, Maria Laszczyńska, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: Rola osi hormon wzrostu-insulinopodobny czynnik wzrostowy typu-1 w starzeniu się organizmu.
Tytuł angielski: The role of growth hormone-insulin like growth factor-1 axis in aging.
Czasopismo: Post. Biol. Komórki
Szczegóły: 2014 : t. 41, nr 4, s. 651-666, tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0324-833X

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.203
Punktacja MNiSW: 15.000
Index Copernicus: 9.320
Punktacja wewnętrzna: 15.000

Pełny tekst


9/53
Autorzy: M[arta] Grabowska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, A[leksandra] Rył, M[ałgorzata] Piasecka, M[aria] Laszczyńska.
Tytuł oryginału: The impact of selected imunosuppressive drugs: rapamycin, cyclosporine A and prednisone on immunolocalization and immunoexpression of cytokeration in prostate gland - experimental model. = Wpływ wybranych leków immunosupresyjnych Rapamycyny, Cyklosporyny A i Encortonu na immunolokalizację i immunoekspresję cytokeratyny w prostacie - model doświadczalny.
Czasopismo: J. Publ. Health Nurs. Med. Rescue
Szczegóły: 2014, nr 4, s. 77-82, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 2299-9140

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 9.000
Punktacja wewnętrzna: 4.000
10/53
Autorzy: M[aria] Laszczyńska, M[arta] Grabowska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, M[ałgorzata] Piasecka, I[wona] Rotter, K[arolina] Kędzierska, K[atarzyna] Sporniak-Tutak, K[azimierz] Ciechanowski.
Tytuł oryginału: The influence of selected immunosuppressants on the rat prostate.
Czasopismo: Andrology
Szczegóły: 2014 : vol. 2, suppl. 2, s. 45-46.
Uwagi: 8th Congress of the European Academy of Andrology, Barcelona, Spain, 15-17 October 2014.
p-ISSN: 2047-2919
e-ISSN: 2047-2927

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG

Pełny tekst


11/53
Autorzy: S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, M[aria] Laszczyńska, K[atarzyna] Piotrowska, M[arta] Grabowska, M[ariusz] Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: Wpływ diety niskokalorycznej na budowę morfologiczną jajnika myszy typu dzikiego oraz myszy z zablokowanym receptorem dla hormonu wzrostu.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Toruń, 11-13 września 2014 r. Program i streszczenia.
Adres wydawniczy: [B. m., 2014]
Opis fizyczny: s. 93.
Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
12/53
Autorzy: Marta Grabowska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Aleksandra Rył, Maria Laszczyńska.
Tytuł oryginału: Wpływ Rapamycyny, Cyklosporyny A i Encortonu na morfologię i funkcję prostaty szczura.
Tytuł całości: W: Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca. III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Szczecin, 10-12.04.2014 r. Książka streszczeń.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Red. Beata Karakiewicz, Anna Jurczak, Joanna Pierzak-Sominka
Adres wydawniczy: Szczecin : Zapol, 2014
Opis fizyczny: s. 19.
p-ISBN: 978-83-7518-670-3

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
13/53
Autorzy: K[atarzyna] Piotrowska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, K[atarzyna] Mierzejewska, E[wa] Suszyńska, M[arta] Tkacz, M[aciej] Tarnowski, M[ariusz] Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: Influence of growth hormone on HSC and VSELs in old C57BL6 mice.
Tytuł całości: W: Biological and clinical aspects of the use of somatic stem cells in regenetative medicine, Wroclaw, Poland, December 16th-17th, 2013. Conference abstract.
Adres wydawniczy: [B. m., 2013]
Opis fizyczny: s. 13.
Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
14/53
Autorzy: Marta Grabowska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Małgorzata Piasecka, Karolina Kędzierska, Katarzyna Sporniak-Tutak, Kazimierz Ciechanowski, Maria Laszczyńska.
Tytuł oryginału: Influence of selected immunosuppressants on the morphology and cytoskeleton proteins of the cells of three lobes of rat prostate.
Tytuł całości: W: From labs to clinics - common aim, various techniques. XLVII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry. Olsztyn, 4-6 September 2013. Program. Abstracts.
Adres wydawniczy: Wrocław : Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry, Department of Histology and Embryology, Medical University of Wroclaw, 2013
Opis fizyczny: s. 49-50
p-ISBN: 978-83-612216-69-8

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
15/53
Autorzy: Marta Grabowska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Małgorzata Piasecka, Karolina Kędzierska, Katarzyna Sporniak-Tutak, Kazimierz Ciechanowski, Maria Laszczyńska.
Tytuł oryginału: Influence of selected immunosuppressants on the morphology, cytoskeleton proteins and the occurrence of apoptosis in cells of three lobes of rat prostate.
Czasopismo: Reprod. Biol.
Szczegóły: 2013 : vol. 13, suppl. 1, s. 22.
Uwagi: Central and local regulations of reproductive processes. The 3rd Winter Workshop of the Society for Biology Reproduction, Zakopane, January 30 - February 1, 2013.
p-ISSN: 1642-431X
e-ISSN: 1642-431X

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
DOI:

Pełny tekst


16/53
Autorzy: Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Maria Laszczyńska, Katarzyna Piotrowska, Wojciech Głąbowski, Bogdan Rumianowski, Michał Masternak, Oge Arum, Magda Kucia, John J. Kopchick, Andrzej Bartke, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: The effect of calorie restriction on the presence of apoptotic ovarian cells in normal wild type mice and low-plasma-IGF-1 Laron dwarf mice
Czasopismo: J. Ovarian Res.
Szczegóły: 2013 : vol. 6, art. 67, 8 s. il. tab. bibliogr.
p-ISSN: 1757-2215

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.030
Punktacja MNiSW: 30.000
Punktacja wewnętrzna: 30.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
17/53
Autorzy: Katarzyna Piotrowska, Sylwia J. Borkowska, Barbara Wiszniewska, Maria Laszczyńska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Aaron M. Havens, John J. Kopchick, Andrzej Bartke, Russel S. Taichman, Magda Kucia, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: The effect of low and high plasma levels of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) on the morphology of major organs-studies of Laron dwarf and bovine growth hormone transgenic (bGHTg) mice.
Czasopismo: Histol. Histopathol.
Szczegóły: 2013 : vol. 28, nr 10, s. 1325-1336, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0213-3911
e-ISSN: 1699-5848

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.236
Punktacja MNiSW: 25.000
Punktacja wewnętrzna: 25.000
Streszczenie w PubMed:

Pełny tekst


18/53
Autorzy: Katarzyna Piotrowska, Sylwia Julita Borkowska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Barbara Wiszniewska, Maria Laszczyńska, Aaron M. Havens, John J. Kopchick, Andrzej Bartke, Russel S. Taichman, Magda Kucia, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: The effect of low and high plasma levels of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) on the morphology of liver and adipose tissue-studies of Laron dwarf and bovine growth hormone transgenic (bGHTg) mice .
Tytuł całości: W: 1st Conference of the Polish Society of Regenerative Medicine, Szczecin, Poland, 31 May - 1 June 2013. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 2013]
Opis fizyczny: abstr. 11.
Uwagi: Wersja na CD-ROM.
Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
19/53
Autorzy: Katarzyna Piotrowska, Sylwia Julita Borkowska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Barbara Wiszniewska, Maria Laszczyńska, Aaron M. Havens, John J. Kopchick, Andrzej Bartke, Russel S. Taichman, Magda Kucia, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: The effect of low and high plasma levels of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) on the morphology of liver and adipose tissue - studies of Laron dwarf and bovine growth hormone transgenic (bGHTg) mice.
Tytuł całości: W: 1st Conference of the Polish Society of Regenerative Medicine, Szczecin, Poland, 31 May 2013. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 2013]
Opis fizyczny: 1 s.
Uwagi: Wersja na CD-ROM.
Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
20/53
Autorzy: Maria Laszczyńska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Marta Grabowska, Małgorzata Piasecka.
Tytuł oryginału: Wpływ hiperprolaktynemii na morfologię i funkcję gonady męskiej.
Tytuł angielski: The effect of hyperprolactinemia on the morphology and function of the male gonad.
Tytuł całości: W: Układ płciowy męski : badania kliniczne i doświadczalne.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Red. nauk. Małgorzata Piasecka
Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 2013
Opis fizyczny: s. 317-327 : il. bibliogr.
p-ISBN: 978-83-61517-88-7

Praca afiliowana przez PUM
Liczba arkuszy: 1,4
Charakt. formalna: fragment polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
21/53
Autorzy: Bogdan Rumianowski, Grażyna Adler, Krzysztof Safranow, Agnieszka Brodowska, Beata Karakiewicz, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Beata Łoniewska, Małgorzata Piasecka, Andrzej Ciechanowicz, Maria Laszczyńska.
Tytuł oryginału: CYP17 nad CYP19 genetic variants are not associated with age at natural menopause in Polish women.
Czasopismo: Reprod. Biol.
Szczegóły: 2012 : vol. 12, nr 4, s. 368-373, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 1642-431X
e-ISSN: 1642-431X

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.222
Punktacja MNiSW: 15.000
Index Copernicus: 23.850
Punktacja wewnętrzna: 15.000
DOI:

Pełny tekst


22/53
Autorzy: Maria Laszczyńska, Małgorzata Ozgo, Roman Szymeczko, Marcin Wylot, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Katarzyna Piotrowska, Wiesław Skrzypczak.
Tytuł oryginału: Morphological, histochemical and immunohistochemical studies of polar fox kidney.
Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
Szczegóły: 2012 : vol. 50, nr 1, s. 87-92, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0239-8508
e-ISSN: 1897-5631

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.101
Punktacja MNiSW: 15.000
Index Copernicus: 14.780
Punktacja wewnętrzna: 15.000
DOI:

Pełny tekst


23/53
Autorzy: M[arta] Sokołowska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, M[ałgorzata] Piasecka, K[arolina] Kędzierska, K[atarzyna] Sporniak-Tutak, K[azimierz] Ciechanowski, M[aria] Laszczyńska.
Tytuł oryginału: Morphological, immunohistochemical and histochemical study of rat prostate under immunosupression.
Czasopismo: J. Reprod. Med. Endocrinol.
Szczegóły: 2012 : vol. 9, nr 5, s. 371.
Uwagi: 7th European Congress of Andrology (ECA), Berlin, November 28 - December 1, 2012.
p-ISSN: 1810-2107

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
24/53
Autorzy: Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Maria Laszczyńska, Katarzyna Piotrowska, Wojciech Głąbowski, John J. Kopchick, Andrzej Bartke, Magda Kucia, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: Morphology of ovaries in laron dwarf mice, with low circulating plasma levels of insulin-like growth factor-1 (IGF-1), and in bovine GH-transgenic mice, with high circulating plasma levels of IGF-1.
Czasopismo: J. Ovarian Res.
Szczegóły: 2012 : vol. 5, art. 18, 8 s. il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 1757-2215

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.429
Punktacja wewnętrzna: 15.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
25/53
Autorzy: Marzena Staniszewska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Justyna Drukała.
Tytuł oryginału: Stem cells and skin regeneration.
Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
Szczegóły: 2011 : vol. 49, nr 3, s. 375-380, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0239-8508
e-ISSN: 1897-5631

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.807
Punktacja MNiSW: 13.000
Punktacja wewnętrzna: 13.000
DOI:

Pełny tekst


26/53
Autorzy: Bogdan Rumianowski, Grażyna Adler, Krzysztof Safranow, Agnieszka Brodowska, Beata Karakiewicz, Beata Łoniewska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Małgorzata Piasecka, Andrzej Ciechanowicz, Maria Laszczyńska.
Tytuł oryginału: Wpływ polimorfizmu genów kodujących enzymy biosyntezy estrogenów na wiek wystąpienia menopauzy u kobiet.
Tytuł całości: W: XLV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Lublin, 12-14 września 2011. Materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: [B. m., 2011]
Opis fizyczny: s. 72.
Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
27/53
Autorzy: Iwona Poziomkowska, Dorota Słowik-Żyłka, Sylwia Słuczanowska, Katarzyna Grymuła, Tomasz Sroczyński, Marzena Staniszewska, Bolesław Banach, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: CXCR7 - nowy receptor wiążący czynnik wzrostowy pochodzenia stromalnego (SDF-1).
Tytuł angielski: CXCR7 - a novel functional receptor for stromal derived factor-1 (SDF-1).
Czasopismo: Post. Biol. Komórki
Szczegóły: 2010 : t. 37, nr 3, s. 553-570, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0324-833X

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.077
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 9.000
Punktacja wewnętrzna: 9.000
28/53
Autorzy: Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Maria Laszczyńska, Marcin Wylot, Wojciech Głąbowski, Małgorzata Piasecka, Dariusz Gączarzewicz.
Tytuł oryginału: Morphological and immunohistochemical compare of three rat prostate lobes (lateral, dorsal and ventral) in experimental hyperprolactinemia.
Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
Szczegóły: 2010 : vol. 48, nr 3, s. 447-454, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0239-8508
e-ISSN: 1897-5631

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.902
Punktacja MNiSW: 13.000
Punktacja wewnętrzna: 13.000

Pełny tekst


29/53
Autorzy: Katarzyna Piotrowska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Mariusz Z. Ratajczak.
Tytuł oryginału: Perspektywy wykorzystania komórek linii zarodkowej w medycynie regeneracyjnej.
Tytuł angielski: Potential application of germ line stem cells in regenerative medicine.
Czasopismo: Post. Biol. Komórki
Szczegóły: 2010 : t. 37, nr 4, s. 765-781, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0324-833X

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.077
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 9.000
Punktacja wewnętrzna: 9.000
30/53
Autorzy: Bolesław Banach, Wioletta Mikołajek-Bedner, Tomasz Sroczyński, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska.
Tytuł oryginału: Ionic support of the cough reflex = Jonowe wsparcie odruchu kaszlowego.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.
Szczegóły: 2009 : t. 55, nr 3, s. 40-50, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 1427-440X

Praca afiliowana przez PAM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 9.000
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


31/53
Autorzy: Marzena Staniszewska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska.
Tytuł oryginału: Komórki macierzyste naskórka i ich znaczenie w procesach odnowy.
Tytuł angielski: Epidermal stem cells and their role in regeneration.
Czasopismo: Dermatol. Klin.
Szczegóły: 2008 : t. 10, nr 2, s. 100-104, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 1730-7201

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 5.330
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


32/53
Autorzy: Danuta I. Kosik-Bogacka, Bolesław Banach, Tomasz Tyrakowski, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Iwona Poziomkowska-Gęsicka, Tomasz Sroczyński, Wioletta Mikołajek-Bedner, Igor Greczko.
Tytuł oryginału: Effect of ambroxol on ion transport in selected animal models.
Czasopismo: Pharmacol. Rep.
Szczegóły: 2007 : vol. 59 suppl. 1, s. 237-242, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 1734-1140

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.290
Punktacja MNiSW: 20.000
Punktacja wewnętrzna: 20.000
33/53
Autorzy: K[arolina] Chorzępa, M[aria] Laszczyńska, M[arcin] Wylot, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska.
Tytuł oryginału: Morphology and function of the rat prostate under hyperprolactinaemia induced with risperidon and in defficiency of DHT.
Czasopismo: Pol. J. Pathol.
Szczegóły: 2007 : vol. 58, nr 1 supl., s. 4-5.
Uwagi: Symposium on Electron Microscopy, Rydzyna, 21-22 September 2006.
p-ISSN: 1233-9687

Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG

Pełny tekst


34/53
Autorzy: Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Maria Laszczyńska, Wojciech Głąbowski, Marcin Wylot.
Tytuł oryginału: Morphology of the epithelial cells and expression of androgen receptor in rat prostate dorsal lobe in experimental hyperprolactinemia.
Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
Szczegóły: 2006 : vol. 44, nr 1, s. 25-30, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0239-8508
e-ISSN: 1897-5631

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.897
Punktacja MNiSW: 10.000
Index Copernicus: 14.370
Punktacja wewnętrzna: 10.000

Pełny tekst


35/53
Autorzy: M[aria] Laszczyńska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska.
Tytuł oryginału: The rat prostate under the influence of experimental hyperprolactinemia.
Czasopismo: Pol. J. Pathol.
Szczegóły: 2005 : vol. 56, nr 1 suppl., s. 15-16.
Uwagi: Symposium on Electron Microscopy, Poznań, 17-18 November, 2004.
p-ISSN: 1233-9687

Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG

Pełny tekst


36/53
Autorzy: M[arcin] Wylot, M[aria] Laszczyńska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, M[ałgorzata] Piasecka.
Tytuł oryginału: Aging process of epithelial cells of the rat prostate lateral lobe in experimental hyperprolactinemia induced by haloperidol.
Czasopismo: Rocz. AM Białyst.
Szczegóły: 2004 : vol. 49 suppl. 1, s. 111-113, il. bibliogr. summ.
Uwagi: 40th Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society, Bialystok, 16-18 September 2004.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 8.160
Punktacja wewnętrzna: 5.000
37/53
Autorzy: S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, M[aria] Laszczyńska, M[arcin] Wylot, W[ojciech] Głąbowski.
Tytuł oryginału: Ekspresja receptorów androgenowych w komórkach nabłonkowych grzbietowego płata prostaty szczura w doświadczalnej hiperprolaktynemii wywołanej metoklopramidem.
Tytuł angielski: [The expression of androgen receptors in epihelial cells of rat prostate dorsal lobe in experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide].
Tytuł całości: W: Biologia rozrodu oraz zdrowie reprodukcyjne człowieka. Pod red. Waldemara Kuczyńskiego.
Adres wydawniczy: Białystok, 2004
Opis fizyczny: s. 173.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
38/53
Autorzy: M[arcin] Wylot, M[aria] Laszczyńska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska.
Tytuł oryginału: Nabłonek bocznego płata prostaty szczura w doświadczalnej hiperprolaktynemii wywołanej haloperidolem w procesie starzenia.
Tytuł angielski: [Aging process of epithelial cells of the rat prostate lateral lobe in experimental hyperprolactinemia induced by haloperidol].
Czasopismo: Rocz. AM Białyst.
Szczegóły: 2004 : vol. 49 suppl. 2, s. 179.
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
39/53
Autorzy: M[aria] Laszczyńska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, M[ałgorzata] Piasecka.
Tytuł oryginału: Porównawcze badania morfologiczne i immunohistochemiczne płatów prostaty szczura w polekowej hiperprolaktynemii.
Tytuł angielski: [Comparative morphological and immunohistochemical study of prostate lobes in drug induced hyperprolactinemia].
Czasopismo: Rocz. AM Białyst.
Szczegóły: 2004 : vol. 49 suppl. 2, s. 103.
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
40/53
Autorzy: Marcin Wylot, Maria Laszczyńska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska.
Tytuł oryginału: Receptory prolaktynowe u człowieka i różnych gatunków zwierząt.
Tytuł angielski: Prolactin receptors in human and various animal species.
Czasopismo: Post. Biol. Komórki
Szczegóły: 2004 : t. 31, nr 4, s. 749-762, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0324-833X

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.920
Punktacja wewnętrzna: 5.000
41/53
Autorzy: Sylwia Słuczanowska-Głąbowska.
Tytuł oryginału: Wpływ polekowej hiperprolaktynemii na morfologię i funkcję komórek z receptorami androgenowymi w jądrze, najądrzu i prostacie szczura.
Tytuł angielski: The effect of hyperprolactinemia on morphology and function of androgen receptor expressing cells in rat testis, epididymis and prostate.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.
Szczegóły: 2004 : t. 50, nr 2, s. 123-134, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Na podstawie rozpr. doktorskiej.
p-ISSN: 1427-440X

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.920
Punktacja wewnętrzna: 5.000

Pełny tekst


42/53
Autorzy: M[aria] Laszczyńska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, V[ioletta] Filas, M[ałgorzata] Piasecka, M[arcin] Wylot, G[rażyna] Falkowska.
Tytuł oryginału: Effect of hyperprolactinemia on morphology of Leydig and Sertoli cells and androgen receptor immunoreactivity in rat testis.
Czasopismo: Pol. J. Pathol.
Szczegóły: 2003 : vol. 54, nr 1 suppl., s. 13.
Uwagi: Symposium on Electron Microscopy, Poznań 14-15 November, 2002.
p-ISSN: 1233-9687

Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG

Pełny tekst


43/53
Autorzy: Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Maria Laszczyńska, Marcin Wylot, Andrzej Kram.
Tytuł oryginału: Expresja receptorów androgenowych A w komórkach nabłonkowych bocznego płata prostaty szczura w doświadczalnej hiperprolaktynemii : badania morfologiczne i immunohistochemiczne.
Tytuł angielski: [The expression of androgen receptors in epithelial cells of the rat prostate lateral lobe in experimental hyperprolactinaemia : morphological and immunohistochemical study].
Tytuł całości: W: XXXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wrocław, 18-20 września 2003. Streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2003
Opis fizyczny: s. 41.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
44/53
Autorzy: Andrzej Starczewski, Wojciech Głąbowski, Maria Laszczyńska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska.
Tytuł oryginału: The effect of ovarian steroid deficiency on regeneration of oviductal mucosa following reconstructive surgery.
Czasopismo: Reprod. Biol.
Szczegóły: 2003 : vol. 3, nr 3, s. 197-214, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 1642-431X

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.970
Punktacja wewnętrzna: 5.000
45/53
Autorzy: Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Maria Laszczyńska, Marcin Wylot, Małgorzata Piasecka, Andrzej Kram.
Tytuł oryginału: The expression of androgen receptors in the epithelial cells of the rat prostate lateral lobe in experimental hyperprolactinaemia : a morphological and immunohistochemical study.
Czasopismo: Folia Morphol.
Szczegóły: 2003 : vol. 62, nr 4, s. 501-503, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0015-5659

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 7.660
Punktacja wewnętrzna: 5.000

Pełny tekst


46/53
Autorzy: Maria Laszczyńska, Małgorzata Piasecka, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Joanna Skowron, Marcin Wylot.
Tytuł oryginału: Germ cell apoptosis in rat testis in experimental hyperprolactinemia : a morphological and histochemical study.
Czasopismo: Cell. Mol. Biol. Lett.
Szczegóły: 2002 : vol. 7 suppl., s. 300.
Uwagi: VIII Polish Conference on Cell Biology, Wrocław, September 23-25, 2002.
p-ISSN: 1425-8153
e-ISSN: 1689-1392

Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
47/53
Autorzy: M[aria] Laszczyńska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, M[ałgorzata] Piasecka, J[oanna] Skowron, T[amara] Dębińska-Szymańska.
Tytuł oryginału: Germ cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptotic cells in rat testis in experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide.
Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
Szczegóły: 2002 : vol. 40, nr 2, s. 163-164, il. tab. bibliogr. summ.
Uwagi: 37th Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society, Cracow, September 2-5, 2001.
p-ISSN: 0239-8508
e-ISSN: 1897-5631

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.526
Punktacja MNiSW: 8.000
Index Copernicus: 16.740
Punktacja wewnętrzna: 8.000

Pełny tekst


48/53
Autorzy: Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Maria Laszczyńska, Andrzej Kram, Małgorzata Piasecka.
Tytuł oryginału: Komórki z receptorem androgenowym w najądrzu szczura w doświadczalnej hiperprolaktynemii : badania morfologiczne i immunohistochemiczne.
Tytuł angielski: [Experimental hyperprolactinemia : morphologic and immunohistochemical study of cells carrying the androgen receptor in rat epididymis].
Tytuł całości: W: Fizjologia i patologia rozrodu w technikach biologii komórkowej i molekularnej wraz z sesją tematyczną dotyczącą praktycznych aspektów rozrodu człowieka: Diagnostyka i leczenie niepłodności małżeńskiej. XXXVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz III Krajowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Międzyzdroje 4-7 września 2002. Program i streszczenia prac. Red. wyd. Rafał Kurzawa.
Adres wydawniczy: [B. m., 2002]
Opis fizyczny: as. 85-86.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
49/53
Autorzy: M[aria] Laszczyńska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska, M[ałgorzata] Piasecka, A[ndrzej] Kram, A[ndrzej] Starczewski.
Tytuł oryginału: Rat testicular cells with androgen receptor in experimental hyperprolactinemia : morphological and immunohistochemical study.
Tytuł całości: W: 2nd European Congress of Andrology, Malmö, Sweden, September 19-22, 2002
Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
Opis fizyczny: s. 55-56.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
50/53
Autorzy: Maria Laszczyńska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Małgorzata Piasecka, Joanna Skowron, Tamara Dębińska-Szymańska.
Tytuł oryginału: Germ cell apoptosis in rat testis after administration of metoclopramide.
Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
Szczegóły: 2001 : vol. 39 suppl. 3, s. 50.
Uwagi: XXXVII Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society, Kraków, September 2-5, 2001.
p-ISSN: 0239-8508
e-ISSN: 1897-5631

Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
51/53
Autorzy: B[olesław] Banach, D[anuta] Kosik-Bogacka, A[gata] Porębska, I[wona] Poziomkowska, S[ylwia] Słuczanowska-Głąbowska.
Tytuł oryginału: Function of sodium channels of tracheal epithelium modulated by ambroxol.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, [Poznań 11-14.09.2000]. Streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2000
Opis fizyczny: s. 157.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
52/53
Autorzy: Andrzej Paradowski, Agata Porębska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska.
Tytuł oryginału: Zmienność maksymalnego efektu chronotropowego serca podczas bezdechu pod nadciśnieniem w powtarzanych badaniach u nurków.
Tytuł angielski: Variability of the maximum chronotropic effect of the heart during apnea under hyperpressure in repeated investigations at divers.
Czasopismo: Pol. Prz. Med. Lot.
Szczegóły: 1999 : t. 5, nr 2, s. 119-123, il. bibliogr. streszcz. summ.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Punktacja wewnętrzna: 1.000
53/53
Autorzy: Andrzej Paradowski, Agata Porębska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska.
Tytuł oryginału: Zmienność maksymalnej reakcji chronotropowej serca podczas bezdechu pod ciśnieniem w powtarzanych badaniach u nurków.
Tytuł angielski: [Variability of the maximum chronotropic reaction of the heart during apnoea under pressure in repeated investiogations at divers].
Tytuł całości: W: Homeostaza organizmu w warunkach hiperbarii i hipobarii. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin czerwiec 1998. Streszczenia referatów i komunikatów.
Adres wydawniczy: Szczecin, 1998
Opis fizyczny: s. 34-36.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna PUM