logo PUM

Bibliografia Dorobku Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Zapytanie: KLIN OCZ
Liczba odnalezionych rekordów: 172Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | Prześlij do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/172
Autorzy: Anna Modrzejewska, Karol Krzystolik, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska.
Tytuł oryginału: Spontaneous unilateral exudative retinal detachment as the first maifestation of lung cancer. = Samoistne jednostronne wysiękowe odwarstwienie siatkówki jako pierwszy objaw raka płuca.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2018 : R. 120, nr 2, nr 85-88, il. bibliogr.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Punktacja wewnętrzna: 10.000
DOI:

Pełny tekst


2/172
Autorzy: Anna Machalińska, Aleksandra Kowalska-Budek, Miłosz P. Kawa, Arkadiusz Kazimierczak, Krzysztof Safranow, Marta Kirkiewicz, Grażyna Wilk, Wojciech Lubiński, Piotr Gutowski.
Tytuł oryginału: Effect of bilateral asymptomatic internal carotid artery stenosis on electrophysiological function of the retina and optic nerve = Wpływ bezobjawowego obustronnego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej na funkcję bioelektryczną siatkówki i nerwu wzrokowego.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2017 : R. 119, nr 3, s. 135-140, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Punktacja wewnętrzna: 10.000
3/172
Autorzy: Anna Modrzejewska, Tomasz Kubacki, Martyna Chrzanowska, Anna Machalińska, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska.
Tytuł oryginału: Nietypowy obraz objawowego odwarstwienia siatkówki w przebiegu rozwarstwienia siatkówki.
Tytuł angielski: Atypical presentation of symptomatic retinal detachment secondary to retinoschisis.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2017 : R. 119, nr 3, s. 171-174, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Punktacja wewnętrzna: 10.000
4/172
Autorzy: Magdalena Mazurek, Danuta Karczewicz, Wojciech Lubiński, Maria Pietrzak-Nowacka.
Tytuł oryginału: Zmiany w przednim odcinku oka u chorych na cukrzycę typu 2. w zależności od wartości HbA1c.
Tytuł angielski: HbA1c -dependent changes in the anterior segment of the eye in patients with type 2 diabetes.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2017 : R. 119, nr 1, s. 18-23, tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Punktacja wewnętrzna: 10.000
5/172
Autorzy: Anna Machalińska, Ewa Pius-Sadowska, Michał Sekrecki, Miłosz P. Kawa, Dorota Rogińska, Bogusław Machaliński.
Tytuł oryginału: The effect of intravitreal ranibizumab on apoptosis induction in rat retinal tissue = Wpływ doszklistkowego podania ranibizumabu na indukcję apoptozy w komórkach siatkówki oka dorosłych szczurów.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2016 : R. 118, nr 3, s. 201-207, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Punktacja wewnętrzna: 10.000
6/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Martyna Chrzanowska, Anna Modrzejewska, Hanna Romanowska, Iwona Ostrowska, Maria Giżewska.
Tytuł oryginału: Zmiany oczne w przebiegu zespołu MELAS - opis przypadku.
Tytuł angielski: Ocular findings in MELAS syndrome - a case report.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2016 : R. 118, nr 4, s. 301-307, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Punktacja wewnętrzna: 10.000
7/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Joanna Kot.
Tytuł oryginału: Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci przedwcześnie urodzonych.
Tytuł angielski: Changes in the central nervous system of prematurely born children.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2016 : R. 118, nr 1, s. 55-58, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Punktacja wewnętrzna: 10.000
8/172
Autorzy: Anna Machalińska, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Maciej Czepita, Ewa Spoz, Monika Dzięciołowska, Katarzyna Kubasik-Kładna, Krzysztof Szmatłoch, Wojciech Lubiński, Krzysztof Safranow, Ewa Pius-Sadowska.
Tytuł oryginału: Aqueous levels of VEGF correlate with retinal non-perfusion areas in patients with diabetic macular edema and macular edema secondary to central retinal vein occlusion = Korelacja stężenia VEGF w cieczy wodnistej z obszarem niedokrwienia siatkówki u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki i obrzękiem plamki w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2015 : R. 117, nr 4, s. 225-229, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 10.000
9/172
Autorzy: Michał Duchnik, Anna Machalińska, Barbara Wiszniewska.
Tytuł oryginału: Prawidłowe i patologiczne obrazy badania optycznej koherentnej tomografii siatkówki - interpretacja w korelacji z obrazem histologicznym.
Tytuł angielski: The interpretation of normal and pathologiczal optical coherence tomography retinal image as compared to their histological cross-sections.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2015 : R. 117, nr 2, s. 113-118, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 10.000

Pełny tekst


10/172
Autorzy: Marta P. Wiącek, Monika Modrzejewska.
Tytuł oryginału: Przydatność wybranych badań okulistycznych u chorych z toczniem rumieniowatym układowym.
Tytuł angielski: The utility of selected ocular examinations in individuals with systemic lupus erythematosus.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2015 : R. 117, nr 3, s. 196-199, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 10.000

Pełny tekst


11/172
Autorzy: Ewelina Lachowicz, Wojciech Lubiński.
Tytuł oryginału: Znaczenie testów elektrofizjologicnych we wczesnej diagnostyce dysfunkcji nerwu wzrokowego towarzyszącej gruczolakom przysadki mózgowej - przegląd literatury i doświadczenia własne.
Tytuł angielski: The importance of electrophysiological tests in early diagnosis of optic nerve dysfunction coexisting with pituitary adenomas - review and own experience.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2015 : R. 117, nr 1, s. 50-55, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 10.000

Pełny tekst


12/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Karolina Podborączyńska-Jodko.
Tytuł oryginału: Acriva UD reviol multifocal intraocular lens in patients undergoing cataract surgery - 6-month follow-up = Wieloogniskowa soczewka Acriva UD Reviol u pacjentów po operacji zaćmy - obserwacje 6-miesięczne.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2014 : R. 116, nr 3, s. 163-167, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


13/172
Autorzy: Ewelina Lachowicz, Katarzyna Kubasik-Kładna, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Wojciech Lubiński.
Tytuł oryginału: Idiopatyczna neowaskularyzacja podsiatkówkowa - opis przypadku.
Tytuł angielski: Idiopathic choroidal neovascularization - case report.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2014 : R. 116, nr 1, s. 35-38, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


14/172
Autorzy: Anna Machalińska, Renata Lejkowska, Michał Duchnik, Dorota Rogińska, Miłosz Kawa, Barbara Wiszniewska.
Tytuł oryginału: In vivo imaging of the mouse retina using high-resolution optical coherence tomography = Obrazowanie przyżyciowe siatkówki oka u myszy za pomocą optycznej koherentnej tomografii o wysokiej rozdzielczości.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2014 : R. 116, nr 1, s. 11-15, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


15/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Ewelina Lachowicz, Katarzyna Kubasik-Kładna, Ewa Tokarz-Sawińska, Radosław Kiedrowicz.
Tytuł oryginału: Jaskra po leczeniu laserem diodowym w przebiegu retinopatii wcześniaczej - opis przypadków.
Tytuł angielski: Glaucoma after laser diode treatment in retinopathy of prematurity - case series.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2014 : R. 116, nr 1, s. 39-43, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


16/172
Autorzy: Ewa Tokarz-Sawińska, Lidia Puchalska-Niedbał, Ewelina Lachowicz, Joanna Kot, Jolanta Litwińska.
Tytuł oryginału: Nerwiakowłókniak splotowaty powieki górnej i oczodołu w przebiegu choroby von Recklinghausena - opis pacjenta.
Tytuł angielski: Plexiform neurofibroma of the upper eyelid and orbit in a p[atient with von Recklinghausen's disease - case report.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2014 : R. 116, nr 4, s. 267-271, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


17/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Ewelina Lachowicz.
Tytuł oryginału: Wrodzone zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego - obserwacje własne.
Tytuł angielski: Congenital optic disc anomalies - own observations.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2014 : R. 116, nr 1, s. 64-69, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


18/172
Autorzy: Leszek Kuprjanowicz, Katarzyna Kubasik-Kładna, Monika Modrzejewska.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego retinopatii wcześniaczej - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Outcomes of surgical management of retinopathy of prematurity - an overview.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2014 : R. 116, nr 2, s. 138-141, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


19/172
Autorzy: Anna Machalińska, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Edyta Paczkowska, Wojciech Lubiński.
Tytuł oryginału: Wzrost ekspresji endoteliny-1 - nowy marker wczesnej diagnostyki AMD?
Tytuł angielski: Increased expression of endothelin-1 - a novel diagnostic marker for early AMD detection?
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2014 : R. 116, nr 1, s. 16-20, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


20/172
Autorzy: Magdalena Mazurek, Karol Krzystolik, Ewelina Lachowicz, Katarzyna Kubasik-Kładna, Damian Czepita.
Tytuł oryginału: Zespół Tersona - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Treson syndrome - a literature review.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2014 : R. 116, nr 1, s. 59-63, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


21/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Ewelina Lachowicz, Ewa Tokarz-Sawińska, Wojciech Lubiński, Adam Koryzma, Anna Walecka, Tomasz Urasiński, Stanisław Zajączek.
Tytuł oryginału: Congenital optic disc cyst concomitant with persistent hyaloid artery - a case report = Wrodzona torbiel tarczy nerwu wzrokowego współistniejąca z przetrwałą tętnicą ciała szklistego.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2013 : R. 115, nr 4, s. 300-303, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


22/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Monika Cholewa, Karolina Podborączyńska-Jodko.
Tytuł oryginału: Conventional pseudophakic monovision - visual function, patient satisfaction and complications = Monowizja po obustronnej operacji zaćmy - funkcja wzroku, zadowolenie pacjentów oraz powikłania.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2013 : R. 115, nr 3, s. 189-193, tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


23/172
Autorzy: Joanna Karaśkiewicz, Wojciech Lubiński, Krzysztof Penkala.
Tytuł oryginału: Electrophysiological tests in evaluation of glaucoma and ocular hypertension treatment - up to date knowledge. A review = Testy elektrofizjologiczne w ocenie leczenia jaskry i nadciśnienia ocznego - aktualny stan wiedzy. Przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2013 : R. 115, nr 2, s. 148-151, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


24/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Joanna Kot, Agnieszka Wiśniewska, Hanna Romanowska, Maria Giżewska.
Tytuł oryginału: Mukopolisacharydoza a narząd wzroku.
Tytuł angielski: Mukopolysaccharidosis and organ of sight.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2013 : R. 115, nr 2, s. 152-157, tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


25/172
Autorzy: Katarzyna Kubasik-Kładna, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego w oczach krótkowzrocznych w zależności od wielkości wady.
Tytuł angielski: Morphology of the optic nerve disc in eyes with myopia in correlation to the refractive error.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2013 : R. 115, nr 1, s. 20-24, tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


26/172
Autorzy: Monika Cholewa, Maria Chosia, Alina Jarema, Wojciech Lubiński.
Tytuł oryginału: Pierwotny chłoniak wewnątrzgałkowy - opis pacjenta w obserwacji 2,5-letniej.
Tytuł angielski: Primary intraocular lymphoma - 2,5 year follow-up.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2013 : R. 115, nr 3, s. 234-237, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


27/172
Autorzy: Anna Machalińska, Monika Modrzejewska, Miłosz Kawa, Edyta Paczkowska, Violetta Dziedziejko, Krzysztof Safranow, Wojciech Lubiński, Bogusław Machaliński.
Tytuł oryginału: Potential contribution of mobilized circulating endothelial progenitor cells to development of retinal neovascularization in preterm infants with ROP = Komórki progenitorowe śródbłonka mobilizowane do krwi obwodowej jako potencjalny czynnik patogenetyczny w rozwoju neowaskularyzacji siatkówki u wcześniaków chorych na ROP.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2013 : R. 115, nr 3, s. 194-198, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


28/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Katarzyna Kubasik-Kładna, Leszek Kuprjanowicz.
Tytuł oryginału: Present-day conservative treatment retinopathy of prematurity = Nowoczesne kierunki leczenia zachowawczego wcześniaczej.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2013 : R. 115, nr 1, s. 65-68, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


29/172
Autorzy: Anna Machalińska.
Tytuł oryginału: Rola krążących komórek progenitorowych śródbłonka w rozwoju chorób naczyniowych siatkówki.
Tytuł angielski: The role of circulating endothelial progenitor cells in the development of vascular retinal diseases.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2013 : R. 115, nr 2, s. 158-162, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


30/172
Autorzy: Ewa Tokarz-Sawińska, Ewelina Lachowicz, Wojciech Gosławski.
Tytuł oryginału: The use of galantamine in the treatment of post-traumatic oculomotor and trochlear nerve palsy = Zastosowanie galantami w leczeniu pourazowego porażenia nerwów okoruchowego i bloczkowego.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2013 : R. 115, nr 4, s. 275-279, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


31/172
Autorzy: Anna Machalińska.
Tytuł oryginału: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jako lokalna manifestacja miażdżycy - nowe spojrzenie na patogenezę.
Tytuł angielski: Age-related macular degeneration as a local manifestetion of atherosclerosis - a novel insight into pathogenesis.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2013 : R. 115, nr 1, s. 74-78, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


32/172
Autorzy: Ewa Majdanik, Damian Czepita, Krzysztof Safranow.
Tytuł oryginału: Badania nad częstością występowania anizometropii osiowej i refrakcyjnej.
Tytuł angielski: Investigations on the prevalence of axial and refractive anisometropia.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 3, s. 184-186, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000
33/172
Autorzy: Karolina Podborączyńska-Jodko, Wojciech Lubiński.
Tytuł oryginału: Bimanual microincision cataract surgery with implantation of an Akreos MI60 lens - one year follow-up = Operacja zaćmy z mikrocięcia rogówki techniką dwuręczną z jednoczesnym wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej Akreos MI60 - obserwacje roczne.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 4, s. 245-248, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


34/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Kamila Krasodomska, Krzysztof Penkala, Beata Kaźmierczak, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Evaluation of treatment efficacy of intravitreal ranibizumab injections in patients with wet type of AMD = Ocena skuteczności leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) za pomocą doszklistkowego podawania ranibizumabu.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 3, s. 187-193, il. tab. bibliogr. streszcz.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000
35/172
Autorzy: Ewa Tokarz-Sawińska.
Tytuł oryginału: Korygowanie wad refrakcji u pacjentów z chorobą zezową. Cz. 1. Kliniczne problemy związane z refrakcją, akomodacją i konwergencją.
Tytuł angielski: Correction of refractive errors in patients with strabismus. Pt 1. Clinical problems associated with refractction, accommodation and convergence.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 3, s. 220-221, bibliogr. streszcz.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000
36/172
Autorzy: Ewa Tokarz-Sawińska.
Tytuł oryginału: Korygowanie wad refrakcji u pacjentów z chorobą zezową. Cz. 2. Kliniczne zagadnienia refrakcji - korekcja soczewkami okularowymi i kontaktowymi.
Tytuł angielski: Correction of refractive errors in patients with strabismus. Pt 2. Clinical aspects of refraction - spectacle and contact lens correction.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 3, s. 222-225, bibliogr. streszcz.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000
37/172
Autorzy: Monika Modrzejewska.
Tytuł oryginału: Mechanizmy regulacji krążenia siatkówkowego i naczyniówkowego.
Tytuł angielski: The regulating mechanisms of retinal and choroidal circulation.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 2, s. 131-134, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


38/172
Autorzy: Damian Czepita, Artur Mojsa, Maciej Czepita, Ewelina Lachowicz.
Tytuł oryginału: Myopia and night lighting. Investigations on children with negative family history = Krótkowzroczność a oświetlenie nocą. Badania dzieci z ujemnym wywiadem rodzinnym.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 1, s. 22-25, tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


39/172
Autorzy: Anna Machalińska, Krzysztof Safranow, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Violetta Dziedziejko, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: PEDF and VEGF plasma level alternations in patients with dry from of age-related macular degeneration - a possible link to the development of the disease = Zaburzenie osoczowego poziomu PEDF i VEGF u pacjentów z suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem - potencjalny czynnik patogenetyczny w rozwoju choroby.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 2, s. 115-120, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000
40/172
Autorzy: Ewelina Lachowicz, Katarzyna Kubasik-Kładna, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa z samoistną regresją zmian poddołkowych - opis pacjenta.
Tytuł angielski: Polypoidal choroidal vasculopathy with spontaneous regression of subfoveal cangews - case report.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 4, s. 282-285, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


41/172
Autorzy: Robert Rejdak, Małgorzata Szkaradek, Maciej Czepita, Taslang Wesam, Aneta Lewicka-Chomont, Paweł Grieb.
Tytuł oryginału: Retinal degenerative diseases - mechanisms and perspectives of treatment = Choroby zwyrodnieniowa siatkówki - mechanizmy powstawania i perspektywy leczenia.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 4, s. 301-307, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000
42/172
Autorzy: Aleksandra Brzozowska, Lidia Puchalska-Niedbał.
Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej pacjentów chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) : doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Descemet stripping endothelial keratoplasty using Busin technique to minimize endothelial cell loss.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 1, s. 29-32, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


43/172
Autorzy: Marta Kiszkielis, Wojciech Lubiński, Krzysztof Penkala.
Tytuł oryginału: The photopic negative response as a promising disagnostic tool in glaucoma. A review = Fotopowa negatywna odpowiedź - narzędzie wykorzystywane w diagnostyce jaskry. Przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 2, s. 138-142, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


44/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Karolina Podborączyńska-Jodko, Jolanta Gronkowska-Serafin, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Visual outcome three and six months after implantation of Acri.LISA 366D lenses = Ocena funkcji wzroku 3 i 6 miesiecy po wszczepieniu soczewki Acri.LISA 366D.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 4, s. 249-254, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


45/172
Autorzy: Anna Machalińska.
Tytuł oryginału: Wpływ miejscowo stosowanych inhibitorów VEGF na homeostazę układy naczyniowego - kontrowersje wokół bezpieczeństwa terapii doszklistkowej u pacjentów z AMD.
Tytuł angielski: The impact of locally administrated VEGF inhibitors on vascular homeostasis - controversies concerning safety of intravitreal therpay in AMD patients.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 1, s. 63-67, tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000

Pełny tekst


46/172
Autorzy: Joanna Kot, Żaneta Borowiec-Chłopek, Ewelina Lachowicz, Stefania Giedrys-Kalemba, Damian Czepita, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Zapalenie wnętrza gałki ocznej w przebiegu kandydozy - opis przypadku.
Tytuł angielski: Endophthalmitis in course of candidosis - case report.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2012 : R. 114, nr 3, s. 213-215, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.910
Punktacja wewnętrzna: 6.000
47/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Ewelina Lachowicz, Danuta Karczewicz, Alicja Zdanowska.
Tytuł oryginału: Chorioretinitis in infants = Zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej w okresie niemowlęcym.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2011 : R. 113, nr 10-12, s. 352-356, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000
48/172
Autorzy: Anna Machalińska, Wojciech Lubiński, Krzysztof Penkala, Miłosz Kawa, Bartłomiej Baumert, Barbara Wiszniewska, Danuta Karczewicz, Bogusław Machaliński.
Tytuł oryginału: Poprawa funkcji bioelektrycznej uszkodzonej siatkówki oka po zastosowaniu wspomagającej terapii komórkowej. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Functional improvement of injured retina following the adjuvant stem cell-based therapy. Preliminary report.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2011 : R. 113, nr 4-6, s. 117-121, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


49/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Krzysztof Penkala, Zbigniew Szych, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Retinal ganglion cells function measured by the PERG test in patients with ocular hypertension = Funkcja bioelektryczna komórek zwojowych siatkówki mierzona badaniem PERG u pacjentów z nadciśnieniem ocznym.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2011 : R. 113, nr 4-6, s. 122-126, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


50/172
Autorzy: Anna Machalińska, Maciej Kotowski, Krzysztof Safranow, Joanna Lewandowska, Monika Modrzejewska, Jacek Rudnicki, Ryszard Czajka, Bogusław Machaliński.
Tytuł oryginału: Rola krążących komórek progenitorowych śródbłonka w rozwoju retinopatii wczesniaczej - badanie prospektywne.
Tytuł angielski: The role of circulating endothelial progenitor cells in the progression of retinopathy of prematurity - a prospective study.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2011 : R. 113, nr 7-9, s. 223-227, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


51/172
Autorzy: Damian Czepita, Artur Mojsa, Maria Ustianowska, Maciej Czepita, Ewelina Lachowicz.
Tytuł oryginału: The effect of genetic factors on the occurence of myopia = Wpływ czynników genetycznych na występowanie krótkowzroczności.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2011 : R. 113, nr 1-3, s. 22-24, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


52/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Karolina Podborączyńska-Jodko, Jolanta Gronkowska-Serafin, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Visual outcomes three and six months after implantation of diffractive and refractive multifocal IOL combinations = Ocena funkcji wzroku 3 i 6 miesiecy po wszczepieniu dyfrakcyjnej i refrakcyjnej soczewki wieloogniskowej w procedurze "mix and match".
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2011 : R. 113, nr 7-9, s. 209-215, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


53/172
Autorzy: Anna Machalińska, Krzysztof Safranow, Zofia Sylwestrzak, Krzysztof Szmatłoch, Leszek Kuprjanowicz, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Wzrost liczby krążących komórek śródbłonka jako wykładnik przewlekłej dysfunkcji naczyniowej w AMD.
Tytuł angielski: Elevated level of circulating endothelial cells as an exponent of chronic vascular dysfunction in teh course of AMD.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2011 : R. 113, nr 7-9, s. 228-232, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


54/172
Autorzy: Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Karol Krzystolik, Danuta Karczewicz, Monika Drobek-Słowik, Katarzyna Kubasik-Kładna.
Tytuł oryginału: Zastosowanie terapii łączonej PDT z iniekcjami doszklistkowymi octanu triamcinolonu u pacjentów z wysiękową postacią AMD. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Combined photodynamic therapy and intravitreal injection of triamcinolone acetonide in patients with wet form of AMD. Introductory report.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2011 : R. 113, nr 7-9, s. 233-236, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


55/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Ewelina Lachowicz, Danuta Karczewicz, Ewa Sawińska.
Tytuł oryginału: Zespół przetrwałego unaczynienia płodowego - obraz kliniczny i trudności diagnostyczne.
Tytuł angielski: Persistent fetal vasculature syndrome - clinical image and diagnostic difficulties.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2011 : R. 113, nr 10-12, s. 357-363, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000
56/172
Autorzy: Monika Modrzejewska.
Tytuł oryginału: Zjawiska hemodynamiczne w naczyniach krwionośnych gałki ocznej.
Tytuł angielski: Hemodynamic phenomena in retrobulbar and eyeball vessels.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2011 : R. 113, nr 4-6, s. 180-182, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


57/172
Autorzy: Elżbieta Krzywińska-Zdeb, Maria Giżewska, Monika Modrzejewska, Hanna Romanowska, Iwona Stecewicz, Anna Pawłowska, Martyna Tuziak, Mieczysław Walczak.
Tytuł oryginału: Znaczenie badania okulistycznego w rozponawaniu gangliozydozy GM1.
Tytuł angielski: The role of ophthalmological examination in the diagnosis of gangliosidosis GM1.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2011 : R. 113, nr 7-9, s. 266-269, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000
58/172
Autorzy: Barbara Nowacka, Wojciech Lubiński, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Ophthalmological and electrophysiological features of Parkinson's disease = Zmiany okulistyczne i elektrofizjologiczne w chorobie Parkinsona.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2010 : R. 112, nr 7-9, s. 247-252, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


59/172
Autorzy: Danuta Kosik-Bogacka, Damian Czepita, Natalia Łanocha.
Tytuł oryginału: Pełzaki z rodzaju Acanthamoeba jako czynnik etiologiczny zapalenia rogówki oka.
Tytuł angielski: Amoebas of the genus Acanthamoeba as an atiological factor of keratitis.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2010 : R. 112, nr 4-6, s. 161-164, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


60/172
Autorzy: Damian Czepita, Artur Mojsa, Maria Ustianowska, Maciej Czepita, Ewelina Lachowicz.
Tytuł oryginału: Reading, writing, working on a computer or watching television, and myopia = Czytanie, pisanie, praca przy komputerze lub oglądanie telewizji a krótkowzroczność.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2010 : R. 112, nr 10-12, s. 293-295, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


61/172
Autorzy: Ewelina Lachowicz, Damian Czepita.
Tytuł oryginału: Rozwój oka u dzieci. Cz. 1. Wymiary gałki ocznej.
Tytuł angielski: Eye development in children. Pt 1. Eyeball dimensions.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2010 : R. 112, nr 7-9, s. 263-267, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


62/172
Autorzy: Ewelina Lachowicz, Damian Czepita.
Tytuł oryginału: Rozwój oka u dzieci. Cz. 2. Refrakcja oka.
Tytuł angielski: Eye development in children. Pt 2. Eye refraction.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2010 : R. 112, nr 10-12, s. 337-341, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.450
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


63/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Jolanta Gronkowska-Serafin, Karolina Podborączyńska-Jodko, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Cataract surgery with bilateral multifocal ReZoom intraocular lens implantation - comparison of 3 and 12 months follow-up = Operacja zaćmy z obuocznym wszczepem soczewek wieloogniskowych ReZoom - porównanie wyników 3 miesiące i 12 miesięcy po operacji.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2009 : R. 111, nr 10-12, s. 327-331, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PAM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.370
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


64/172
Autorzy: Anna Machalińska, Ewa K. Zuba-Surma.
Tytuł oryginału: Komórki macierzyste siatkówki oka - istniejący stan badań, perspektywy terapeutyczne.
Tytuł angielski: Stem cells in adult retina - current state of research, future therapeutic prospects.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2009 : R. 111, nr 7-9, s. 253-257, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PAM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.370
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


65/172
Autorzy: Clemens Jügens, Rico Grossjohann, Damian Czepita, Frank Tost.
Tytuł oryginału: Komputerowe graficzne przedstawienie wyników badania siatkówki. Oprogramowanie poprawiające jakość dokumentacji zmian na dnie oka.
Tytuł angielski: Computer graphic display of retinal examination results. Software improving the quality of documenting fundus changes.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2009 : R. 111, nr 7-9, s. 199-202, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PAM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.370
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


66/172
Autorzy: Anna Machalińska, Monika Modrzejewska, Violetta Dziedziejko, Maciej Kotowski, Krzysztof Safranow, Aleksandra Herbowska, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Ocena stężenia VEGF i IGF-1 we krwi obwodowej wcześniaków - próba korelacji z rozwojem retinopatii wcześniaczej, implikacje kliniczne.
Tytuł angielski: Evaluation of VEGF and IGF-1 plasma levels in preterm infants - potential correlation with retinopathy of prematurity, clinical implications.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2009 : R. 111, nr 10-12, s. 302-307, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PAM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.370
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


67/172
Autorzy: Anna Machalińska, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Rola układu dopełniacza w patogenezie AMD.
Tytuł angielski: Role of complement system in the pathogenesis of AMD.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2009 : R. 111, nr 10-12, s. 384-387, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Praca afiliowana przez PAM
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.370
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


68/172
Autorzy: Monika Drobek-Słowik, Danuta Karczewicz, Krzysztof Safranow, Katarzyna Jakubowska, Dariusz Chlubek.
Tytuł oryginału: Leczenie statynami jako forma ochrony przed zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD).
Tytuł angielski: Use of statins as a form of protection against age-related macular degeneration (AMD).
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2008 : R. 110, nr 1-3, s. 50-54, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.370
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


69/172
Autorzy: Anna Piekarska, Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Wiesława Wieliczko, Anhelli Syrenicz, Tomasz Olszowski, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Ocena przydatności badania mfVEP w diagnostyce guzów przysadki mózgowej.
Tytuł angielski: Value of mfVEP test in pituitary tumors diagnosis.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2008 : R. 110, nr 7-9, s. 247-251, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.370
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


70/172
Autorzy: Monika Drobek-Słowik, Danuta Karczewicz, Krzysztof Safranow.
Tytuł oryginału: Oczne czynniki ryzyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Część I.
Tytuł angielski: Eye's risk factors in age - related macular degeneration (AMD). Part I.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2008 : R. 110, nr 1-3, s. 40-43, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.370
Punktacja wewnętrzna: 9.000
71/172
Autorzy: Monika Drobek-Słowik, Danuta Karczewicz, Krzysztof Safranow.
Tytuł oryginału: Oczne czynniki ryzyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Część II.
Tytuł angielski: Eye's risk factors in age - related macular degeneration (AMD). Part II.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2008 : R. 110, nr 1-3, s. 44-49, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.370
Punktacja wewnętrzna: 9.000
72/172
Autorzy: Lidia Puchalska-Niedbał, Zofia Sylwestrzak, Alina Jarema.
Tytuł oryginału: Radioterapia w starczym zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD). Opis przypadku.
Tytuł angielski: Radiotherapy of age-related macular degeneration. Case reports.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2008 : R. 110, nr 1-3, s. 82-87, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 5.370
Punktacja wewnętrzna: 9.000

Pełny tekst


73/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Danuta Karczewicz, Grażyna Wilk.
Tytuł oryginału: Assessment of blood flow velocity in eyeball arteries in multiple sclerosis patients with past retrobulbar optic neuritis in color Doppler ultrasonography = Dopplerowska ocena przepływu krwi w tętnicach gałki ocznej u chorych z zapaleniem pozagałkowym nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2007 : R. 109, nr 4-6, s. 183-186, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 6.260
Punktacja wewnętrzna: 9.000
74/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Karolina Podborączyńska-Jodko, Krzysztof Barnyk, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Operacja zaćmy z mikrocięcia rogówki z jednoczesnym wszczepem soczewki Acri.Smart 48S.
Tytuł angielski: Microincision cataract surgery with implantation of an Acri.Smart 48S lens.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2007 : R. 109, nr 7-9, s. 267-271, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 6.260
Punktacja wewnętrzna: 9.000
75/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Jolanta Gronkowska, Krzysztof Barnyk, Zbigniew Szych, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Visual function and complications after cataract surgery with bilateral multifocal intraocular lens implantation = Funkcja wzroku i powikłania po obuocznej operacji zaćmy i wszczepie refrakcyjnych soczewek wieloogniskowych.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2007 : R. 109, nr 7-9, s. 261-266, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 6.260
Punktacja wewnętrzna: 9.000
76/172
Autorzy: Karolina Podborączyńska-Jodko, Wojciech Lubiński, Elżbieta Hampel-Osipowicz.
Tytuł oryginału: Zaburzenie funkcji bioelektrycznej siatkówki u pacjentów leczonych wigabatryną.
Tytuł angielski: Retinal dysfunction in patients treated with vigabatrin.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2007 : R. 109, nr 1-3, s. 85-88, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 6.260
Punktacja wewnętrzna: 9.000
77/172
Autorzy: Kamila Kaczmarczyk, Wojciech Lubiński, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Zmiany okulistyczne w chorobie Alzheimera.
Tytuł angielski: Ocular changes in Alzheimer's disease.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2007 : R. 109, nr 10-12, s. 482-484, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 6.260
Punktacja wewnętrzna: 9.000
78/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Olgierd Palacz, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Badania elektrofizjologiczne we wczesnej diagnostyce i różnicowaniu niektórych uwarunkowanych genetycznie chorób siatkówki i nerwu wzrokowego.
Tytuł angielski: Electrophysiological tests in early and differential diagnosis of some hereditary retinal and optic nerve diseases.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2006 : R. 108, nr 1-3, s. 93-98, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.480
Punktacja wewnętrzna: 5.000
79/172
Autorzy: Anna Machalińska, Danuta Karczewicz, Bogusław Machaliński.
Tytuł oryginału: Komórki macierzyste - nowe perspektywy w leczeniu chorób siatkówki.
Tytuł angielski: Stem cells - new perspectives in the treatment of retinal disorders.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2006 : R. 108, nr 10-12, s. 471-474, bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.480
Punktacja wewnętrzna: 5.000
80/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Danuta Karczewicz, Agnieszka Kordek, Jacek Rudnicki, Ryszard Czajka.
Tytuł oryginału: Odwarstwienie siatkówki jako możliwe powikłanie po szczepieniu BCG w przebiegu retinopatii wcześniaczej - opis przypadku.
Tytuł angielski: The detachment of retina as possible complication after BCG vaccination during ROP - discription of case.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2006 : R. 108, nr 10-12, s. 446-449, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.480
Punktacja wewnętrzna: 5.000
81/172
Autorzy: Damian Czepita, Ewa Łodygowska.
Tytuł oryginału: Rola narządu wzroku w przebiegu dysleksji rozwojowej.
Tytuł angielski: Role of the organ of vision in the course of developmental dyslexia.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2006 : R. 108, nr 1-3, s. 110-113, bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.480
Punktacja wewnętrzna: 5.000
82/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Ewa Tomala, Danuta Karczewicz, Jacek Rudnicki, Beata Czeszyńska, Jacek Patalan.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia retinopatii wcześniaczej metodą panfotokoagulacji laserowej w latach 2003-2005 na terenie województwa zachodniopomorskiego w materiale Katedry i Kliniki Okulistycznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
Tytuł angielski: The results of panphotocoagulation laser treatment in retinopathy of prematurity in the West Pomeranian Region in 2003-2005 years.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2006 : R. 108, nr 10-12, s. 409-412, bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.480
Punktacja wewnętrzna: 5.000
83/172
Autorzy: Bogdan Adamek, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Zależność zakresu fuzji od wybranych funkcji układu wzrokowego. Cz. 1 : badania fuzji konwergencyjnej i dywergencyjnej.
Tytuł angielski: The dependence of the range of fusion on some selected functions of the visual system. Pt 1 : study on convergent and divergent fusion.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2006 : R. 108, nr 4-6, s. 163-166, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.480
Punktacja wewnętrzna: 5.000
84/172
Autorzy: Bogdan Adamek, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Zależność zakresu fuzji od wybranych funkcji układu wzrokowego. Cz. 2 : akomodacja i dominacja oka.
Tytuł angielski: The dependence of the range of fusion on some selected functions of the visual system. Pt 2 : accommodation and dominance.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2006 : R. 108, nr 4-6, s. 167-169, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.480
Punktacja wewnętrzna: 5.000
85/172
Autorzy: Damian Czepita, Maria Żejmo.
Tytuł oryginału: Analiza przyczyn inwalidztwa wzrokowego na podstawie opinii sądowo-lekarskich.
Tytuł angielski: The analysis of visual invalidity causes based on medical-court opinions.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 4-6, s. 300-303, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
86/172
Autorzy: Damian Czepita, Wanda Kuźna-Grygiel, Danuta Kosik-Bogacka.
Tytuł oryginału: Badania nad występowaniem oraz rolą Demodex folliculorum i Demodex brevis w patogenezie przewlekłego zapalenia brzegów powiek.
Tytuł angielski: Investigations on the occurrence as well as the role of Demodex folliculorum and Demodex brevis in the pathogenesis of blepharitis.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 1-3, s. 80-82, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
87/172
Autorzy: Maria Chosia, Ewa Wolska-Szmidt.
Tytuł oryginału: Czy można za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej rozpoznać zmiany limfoproliferacyjne oczodołu i aparatu ochronnego oka?
Tytuł angielski: Is it possible to diagnose lymphoproliferative lesions by fine needle aspiration biopsy?
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 7-9, s. 555-559, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
88/172
Autorzy: Damian Czepita, Wanda Kuźna-Grygiel, Danuta Kosik-Bogacka.
Tytuł oryginału: Nużeniec jako czynnik etiologiczny przewlekłego zapalenia brzegów powiek.
Tytuł angielski: Demodex as an etiological factor in chronic blepharitis.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 10-12, s. 722-724, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
89/172
Autorzy: Leszek Kuprjanowicz, Artur Zarzycki, Danuta Karczewicz, Ireneusz Kojder, Zbigniew Szych.
Tytuł oryginału: Obiektywna ocena zmian warstwy włókien nerwowych siatkówki za pomocą badania GDx u pacjentów z uciskiem dróg wzrokowych.
Tytuł angielski: Objective retinal nerve fiber laser assessment by scanning laser polarimetry in patients with chiasmal compression.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 7-9, s. 452-456, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
90/172
Autorzy: Lidia Puchalska-Niedbał, Dariusz Jeżewski.
Tytuł oryginału: Pourazowa utrata widzenia jednego oka spowodowana przetoką tętniczo-jamistą.
Tytuł angielski: Post-traumatic unilateral vision loss caused by carotid-cavernous fistula.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 4-6, s. 351-353, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
91/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Bohdan Górski, Zbigniew Szych, Krzysztof Penkala, Olgierd Palacz, Jan Lubiński.
Tytuł oryginału: Retinal dysfunction in eyes of patients with BRCA1 gene mutation.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 10-12, s. 603-606, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
92/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Dariusz Łąk, Jolanta Gronkowska, Krzysztof Szmatłoch, Krzysztof Barnyk, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Visual function and late complications after cataract surgery by phacoemulsification with primary posterior capsulotomy and intracapsular foldable intraocular lens implantation.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 10-12, s. 611-614, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
93/172
Autorzy: Damian Czepita, Dorota Filipiak.
Tytuł oryginału: Wpływ formy astygmatyzmu na powstawanie krótkowzroczności.
Tytuł angielski: The influence of the form of astigmatism on the creation of myopia.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 1-3, s. 73-74, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
94/172
Autorzy: Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Joanna Stępniewska, Jolanta Nawrocka.
Tytuł oryginału: Występowanie krótkowzroczności szkolnej u studentów medycyny.
Tytuł angielski: Frequency and incidence of myopia among medical students.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 7-9, s. 468-470, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
95/172
Autorzy: Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa.
Tytuł oryginału: Występowanie nadwzroczności wśród uczniów w wieku od 6 do 18 lat.
Tytuł angielski: Occurrence of hyperopia among students ranging from 6 to 18 year of age.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 1-3, s. 96-99, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
96/172
Autorzy: Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa.
Tytuł oryginału: Występowanie różnowzroczności u uczniów w wieku od 6 do 18 lat.
Tytuł angielski: Occurrence of anisometropia among students ranging from 6 to 18 years of age.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 4-6, s. 297-299, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
97/172
Autorzy: Anna Piekarska, Wojciech Lubiński, Olgierd Palacz, Wiesława Wieliczko, Sławomir Pynka, Zbigniew Szych, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Znaczenie badań okulistycznych w wykrywaniu neuropatii nerwu wzrokowego towarzyszącej guzom przysadki mózgowej.
Tytuł angielski: Ophthalmological tests value in detection of the optic neuropathy associated with pituitary tumours.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2005 : R. 107, nr 7-9, s. 431-436, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.460
Punktacja wewnętrzna: 5.000
98/172
Autorzy: Katarzyna Królewska, Olgierd Palacz, Stanisław Zajączek.
Tytuł oryginału: Lokalizacja i charakterystyka kliniczna przerzutów nowotworów litych do narządu wzroku.
Tytuł angielski: Localisation and clinical characteristics of the ocular metastases of solid extraocular tumours.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2004 : R. 106, nr 3, s. 347-350, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
99/172
Autorzy: Leszek Kuprjanowicz, Wojciech Gosławski, Danuta Karczewicz, Zbigniew Szych.
Tytuł oryginału: Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki za pomocą skaningowego laserowego polarymetru u pacjentów z przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego.
Tytuł angielski: Retinal nerve fiber analysis in patients with anterior ischemic optic neuropathy by scanning laser polarimetry.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2004 : R. 106 supl. do, nr 3, s. 440-442, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
100/172
Autorzy: Danuta Karczewicz, Monika Modrzejewska.
Tytuł oryginału: Ocena przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u osób z krótkowzrocznością i jaskrą pierwotną otwartego kąta.
Tytuł angielski: Assessment of blood flow in eye arteries patients with myopia and glaucoma.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2004 : R. 106 supl. do, nr 1-2, s. 214-216, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
101/172
Autorzy: Danuta Karczewicz, Monika Modrzejewska.
Tytuł oryginału: Ocena przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u osób z krótkowzrocznością.
Tytuł angielski: Blood flow in eye arteries assessed by Doppler ultrasound in patients with myopia.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2004 : R. 106 supl. do, nr 1-2, s. 211-213, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
102/172
Autorzy: Jolanta Gronkowska, Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Przepływ krwi i parametry morfologiczne tarczy nerwu wzrokowego u pacjentów z jaskrą niskociśnieniową i jaskrą pierwotną otwartego kąta oraz u osób zdrowych.
Tytuł angielski: Papillary blood flow and morphological parameters of the optic nerve head in patients with normal tension glaucoma, primary open angle glaucoma and in healthy volunteers.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2004 : R. 106 supl. do, nr 1-2, s. 217-221, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
103/172
Autorzy: Katarzyna Królewska, Olgierd Palacz, Stanisław Zajączek.
Tytuł oryginału: Przerzuty nowotworów litych do narządu wzroku. Charakterystyka częstości występowania i lokalizacji ognisk pierwotnych.
Tytuł angielski: Ocular metastases of solid extraocular tumours. Frequency of ocular metastases and localization of primary foci.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2004 : R. 106, nr 1-2, s. 102-106, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
104/172
Autorzy: Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa.
Tytuł oryginału: Występowanie niezborności wśród uczniów w wieku od 6 do 18 lat.
Tytuł angielski: Occurrence of astigmatism among students ranging from 6 to 18 years of age.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2004 : R. 106, nr 1-2, s. 61-63, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
105/172
Autorzy: Danuta Karczewicz, Elżbieta Pieńkowska-Machoy, Monika Modrzejewska, Jolanta Gronkowska, Zofia Sylwestrzak.
Tytuł oryginału: Zmętnienie tylnej torebki soczewki jako powikłanie po wszczepach soczewki do komory tylnej.
Tytuł angielski: Posterior capsule opacification as a complication of the posterior chamber intraocular lens implantation.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2004 : R. 106, nr 1-2, s. 19-22, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
106/172
Autorzy: Damian Czepita, Dorota Filipiak.
Tytuł oryginału: Promień krzywizny rogówki u osób z krótkowzrocznością.
Tytuł angielski: Corneal radius of curvature among people with myopia.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2003 : R. 105, nr 3-4, s. 155-156, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
107/172
Autorzy: Damian Czepita, Dorota Filipiak.
Tytuł oryginału: Rola astygmatyzmu w powstawaniu krótkowzroczności.
Tytuł angielski: Role of astigmatism in the creation of myopia.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2003 : R. 105, nr 6, s. 385-386, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
108/172
Autorzy: Lidia Puchalska-Niedbał.
Tytuł oryginału: Ruchomość gałek ocznych w płaszczyźnie skośnej u osób zdrowych.
Tytuł angielski: Eyeballs motility in oblique plane among healthy persons.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2003 : R. 105, nr 1-2, s. 66-69, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
109/172
Autorzy: Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa.
Tytuł oryginału: Występowanie krótkowzroczności wśród uczniów w wieku od 6 do 18 lat.
Tytuł angielski: Occurrence of myopia among students ranging from 6 to 18 years of age.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2003 : R. 105, nr 1-2, s. 52-56, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
110/172
Autorzy: Elżbieta Pieńkowska-Machoy, Danuta Karczewicz, Barbara Torbus-Lisiecka, Kornel Chełstowski.
Tytuł oryginału: Zmiany w soczewce i siatkówce a parametry gospodarki lipidowej i poziom hemoglobiny glikozylowanej u młodych pacjentów chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: The lens and retina changes related to the lipid parameters and glycosylated hemoglobin in blood among the young patients.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2003 : R. 105, nr 3-4, s. 166-170, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.420
Punktacja wewnętrzna: 5.000
111/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Olgierd Palacz, Dariusz Łąk, Krzysztof Barnyk, Krzysztof Szmatłoch.
Tytuł oryginału: Kliniczna ocena zastosowania aplikatora AMO PhacoFlex II SofTip Insertion System w technice implantacji silikonowych soczewek wewnątrzgałkowych.
Tytuł angielski: Use of applicator AMO PhacoFlex II SofTip Insertion System in cataract surgery with IOL implantation - clinical observation.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2002 : R. 104, nr 5-6, s. 362-364, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.450
Punktacja wewnętrzna: 5.000
112/172
Autorzy: Danuta Karczewicz, Monika Modrzejewska, Leszek Kuprjanowicz.
Tytuł oryginału: Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki i przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u chorych z jaskrą.
Tytuł angielski: Retinal nerve fiber layer analysis and evaluation of eye blood flow in patients with glaucoma.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2002 : R. 104, nr 3-4, s. 207-210, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.450
Punktacja wewnętrzna: 5.000
113/172
Autorzy: Ewa Dolatowska.
Tytuł oryginału: Ocena poziomu estradiolu i FSH u kobiet z zaćmą pierwotną w wieku menopauzalnym.
Tytuł angielski: The evaluation of estradiol and FSH serum levels in menopausal women with primary cataract.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2002 : R. 104, nr 5-6, s. 357-361, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.450
Punktacja wewnętrzna: 5.000
114/172
Autorzy: Elżbieta Pieńkowska-Machoy, Barbara Millo.
Tytuł oryginału: Poziom endoteliny-1 we krwi pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta oraz jej wpływ na występowanie zmian w perymetrii statycznej i GDx.
Tytuł angielski: The endothelin-1 level in blood serum of patients with primary open angle glaucoma and its influence on the static perimetry and GDx changes.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2002 : R. 104, nr 3-4, s. 214-217, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.450
Punktacja wewnętrzna: 5.000
115/172
Autorzy: Damian Czepita.
Tytuł oryginału: Rola światła w patogenezie wad refrakcji.
Tytuł angielski: The role of the light in the refractive errors' pathogenesis.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2002 : R. 104, nr 1, s. 63-65, bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.450
Punktacja wewnętrzna: 5.000
116/172
Autorzy: Lidia Puchalska-Niedbał, B[arbara] Millo.
Tytuł oryginału: Skuteczność hialuronidazy w redukcji mętów w ciele szklistym - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Efficacy of hyaluronidaze in reducing vitreous opacites - preliminary report.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2002 : R. 104, nr 2, s. 135-137, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.450
Punktacja wewnętrzna: 5.000
117/172
Autorzy: Magdalena Leszczyszyn-Pynka, Danuta Przerwa.
Tytuł oryginału: Tylne zapalenie naczyniówki u 47-letniej chorej zakażonej HIV - opis przypadku.
Tytuł angielski: Posterior uveitis in 47-years old woman infected with HIV - case report.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2002 : R. 104, nr 1, s. 51-54, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.450
Punktacja wewnętrzna: 5.000
118/172
Autorzy: Lidia Puchalska-Niedbał.
Tytuł oryginału: Wzrokowa lokalizacja ręczna w płaszczyźnie skośnej u osób zdrowych.
Tytuł angielski: The visual manual localisation in oblique plane among healthy persons.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2002 : R. 104, nr 2, s. 128-131, il. tab. bibligr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.450
Punktacja wewnętrzna: 5.000
119/172
Autorzy: Damian Czepita.
Tytuł oryginału: Aktualny stan wiedzy na temat etiopatogenezy astygmatyzmu.
Tytuł angielski: Current state of knowledge on the subject of astigmatism etiopathogenesis.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2001 : R. 103, nr 4-6, s. 217-220, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.300
Punktacja wewnętrzna: 5.000
120/172
Autorzy: Grzegorz Kulig, Krystyna Pilarska.
Tytuł oryginału: Znaczenie cząstek adhezyjnych w patogenezie oftalmopatii obrzękowo-naciekowej w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.
Tytuł angielski: The role of adhesion molecules in the pathogenesis of Graves ophthalmopathy.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2001 : R. 103, nr 2-3, s. 147-150, bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.300
Punktacja wewnętrzna: 5.000
121/172
Autorzy: Agnieszka Pechmann, Damian Czepita.
Tytuł oryginału: Epidemiologia krótkowzroczności.
Tytuł angielski: Epidemiology of myopia.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2000 : R. 102, nr 4, s. 297-300, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
122/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Olgierd Palacz, Krzysztof Barnyk.
Tytuł oryginału: Negatywny elektroretinogram błyskowy.
Tytuł angielski: Negative-type flasch electroretinogram.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2000 : R. 102, nr 1, s. 57-61, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
123/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Krzysztof Penkala, Krzysztof Barnyk, Zbigniew Sych, Zofia Sylwestrzak, Olgierd Palacz.
Tytuł oryginału: Ocena funkcji dołka w oczach z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem pacjentów przed i po leczeniu laserem argonowym.
Tytuł angielski: Assessment of the foveal function in eyes of patients with exudative age-related macular degeneration before and after argon laser treatment.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2000 : R. 102, nr 3, s. 177-181, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
124/172
Autorzy: Elżbieta Pieńkowska-Machoy, Danuta Karczewicz, Włodzimierz Stępiński.
Tytuł oryginału: Operacje zaćmy w latach 1820-1900.
Tytuł angielski: The treatment of cataract between 1820-1900.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2000 : R. 102, nr 3, s. 221-224, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
125/172
Autorzy: Teresa Baranowska-George.
Tytuł oryginału: Różnice między szczecińską metodą leczenia zezów, zwaną lokalizacyjną, a metodami tradycyjnymi.
Tytuł angielski: Differences between the so-called Szczecin-localisation method of treating the squint and the traditional methods.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2000 : R. 102, nr 2, s. 151-154, bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
126/172
Autorzy: Andrzej Potemkowski.
Tytuł oryginału: Zapalenie nerwu wzrokowego jako początkowy objaw stwardnienia rozsianego.
Tytuł angielski: Optic neuritis as the initial manifestation of multiple sclerosis.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 2000 : R. 102, nr 2, s. 95-98, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
127/172
Autorzy: Damian Czepita.
Tytuł oryginału: Badania funkcji receptorów NMDA w korze wzrokowej. Streszczenie pracy habilitacyjnej.
Tytuł angielski: Investigations on the function of the NMDA receptors in the visual cortex. Summary of the habilitation's thesis.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1999 : R. 101, nr 3, s. 225-228, bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
128/172
Autorzy: Damian Czepita.
Tytuł oryginału: David H. Hubel, Torsten N. Wiesel, Nigel W. Daw - twórcy nowoczesnej neurofizjologii wzroku.
Tytuł angielski: David H. Hubel, Torsten N. Wiesel, Nigel W. Daw - the creators of modern visual neurophysiology.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1999 : R. 101, nr 1, s. 63-65 fot., bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
129/172
Autorzy: Damian Czepita.
Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania wyników najnowszych badań doświadczalnych w leczeniu krótkowzroczności postępującej.
Tytuł angielski: The possibilities of using the newest experimental results in the progressive myopia treatment.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1999 : R. 101, nr 2, s. 145-147, bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
130/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Krzysztof Barnyk, Krzysztof Penkala, Zbigniew Sych, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Barbara Archimowicz-Cyryłowska, Elżbieta Machoy, Olgierd Palacz.
Tytuł oryginału: Potencjały oscylacyjne w elektroretinograficznej ocenie funkcji siatkówki u pacjentów z cukrzycą insulinozależną bez objawów retinopatii.
Tytuł angielski: Oscillatory potentials in electroretinographic evaluation of retinal function in insulin-dependent diabetic without retinopathy.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1999 : R. 101, nr 4, s. 249-252, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
131/172
Autorzy: Piotr Sobolewski, Joanna Słomska, Elżbieta Pieńkowska-Machoy, Jerzy Janecki, Krzysztof Sabasiński.
Tytuł oryginału: Przydatność kliniczna perymetrii statycznej w diagnostyce chorób plamki.
Tytuł angielski: Application of automated perimetry in diagnosis of macular diseases.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1999 : R. 101, nr 4, s. 255-259, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
132/172
Autorzy: Damian Czepita.
Tytuł oryginału: Rola receptorów NMDA w powstawaniu niedowidzenia.
Tytuł angielski: The role of the NMDA in the creating of amblyopia.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1999 : R. 101, nr 4, s. 317-319, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
133/172
Autorzy: Agnieszka Rutecka-Dębniak, Zofia Krzystolik, Krystyna Pilarska, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Anhelli Syrenicz, Alina Jarema.
Tytuł oryginału: Wpływ leczenia postępującej oftalmopatii obrzękowo-naciekowej na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Tytuł angielski: The influence of treatment of progressive, oedematous-infiltrative ophthalmopathy on intraocular pressure.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1999 : R. 101, nr 3, s. 195-200, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
134/172
Autorzy: Damian Czepita.
Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na etiologię, patogenezę oraz leczenie krótkowzroczności szkolnej i postępującej.
Tytuł angielski: Contemporary views on the etiology, pathogenesis as well as treatment of school-age and progressive myopia.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1999 : R. 101, nr 6, s. 477-480, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
135/172
Autorzy: Olgierd Palacz, Wojciech Lubiński, Krzysztof Barnyk.
Tytuł oryginału: Wszczepy soczewek tylnokomorowych mocowanych do twardówki.
Tytuł angielski: Implantation of posterior chamber lenses with transscleral fixation.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1999 : R. 101, nr 6, s. 433-436, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
136/172
Autorzy: Danuta Karczewicz, Wanda Andrzejewska, Teresa Turczynowska.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia odwarstwienia siatkówki w oczach afakijnych i pseudofakijnych.
Tytuł angielski: Results of retinal detachment surgery in aphakic and pseudophakic eyes.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1999 : R. 101, nr 2, s. 99-101, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
137/172
Autorzy: Agnieszka Rutecka-Dębniak, Wojciech Lubiński, Zofia Krzystolik.
Tytuł oryginału: Wzrokowe potencjały wywołane w diagnostyce i monitorowaniu neuropatii nerwu wzrokowego w przebiegu oftalmopatii tarczycowej.
Tytuł angielski: Visual evoked potentials in diagnosis and monitoring of optic neuropathy in the course of thyroid ophthalmopathy.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1999 : R. 101, nr 5, s. 361-365, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
138/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Krzysztof Barnyk, Krzysztof Penkala, Olgierd Palacz.
Tytuł oryginału: Elektroretinogram dołkowy - zastosowanie w diagnostyce chorób plamki. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Foveal electroretinogram - application in diagnosis of macular diseases. Preliminary report.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1998 : R. 100, nr 5, s. 263-268, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
139/172
Autorzy: Zofia Krzystolik, Alina Jarema, Anna Rosławska.
Tytuł oryginału: Przerzuty nowotworowe do gałki ocznej - rozpoznawanie i leczenie.
Tytuł angielski: Metastatic tumors of the eye - diagnosis and treatment.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1998 : R. 100, nr 2, s. 95-100, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
140/172
Autorzy: Anna Rosławska.
Tytuł oryginału: Przydatność kliniczna badań immunocytochemicznych i genetyczno-molekularnych w rozpoznawaniu nowotworów narządu wzroku. Streszczenie pracy doktorskiej.
Tytuł angielski: Clinical usefulness of immunocytochemical and genetic-molecular investigations in diagnosing neoplasms of organs of sight. Doctor's thesis summary.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1998 : R. 100, nr 4, s. 201-206, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
141/172
Autorzy: Wanda Andrzejewska.
Tytuł oryginału: Różne aspekty orzecznictwa okulistycznego w oparciu o doświadczenia własne.
Tytuł angielski: The different aspects of ophthalmological disability on the own experience.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1998 : R. 100, nr 4, s. 239-241, il. tab. bibliogr.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
142/172
Autorzy: Grażyna Michalska, Piotr Kowalczyk, Olgierd Palacz.
Tytuł oryginału: Wentylacja przez maskę krtaniową i rurkę intubacyjną podczas znieczulenia ogólnego w okulistyce.
Tytuł angielski: Laryngeal mask and intubation tube for ventilation during general anaesthesia in ophthalmic surgery.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1998 : R. 100, nr 3, s. 163-165, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
143/172
Autorzy: Damian Czepita.
Tytuł oryginału: Współczesna wiedza na temat budowy i funkcji kory wzrokowej.
Tytuł angielski: Contemporary knowledge on the subject of the visual cortex structure and function.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1998 : R. 100, nr 5, s. 331-334, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
144/172
Autorzy: Olgierd Palacz, Wojciech Lubiński, Krzysztof Penkala, Krzysztof Szmatłoch, Dariusz Łąk.
Tytuł oryginału: Znaczenie i interpretacja badań elektrofizjologicznych i psychologicznych w diagnostyce jaskry.
Tytuł angielski: The significance and interpretation of the electrophysiological and psychophysical analyses in the diagnosis of glaucoma.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1998 : R. 100, nr 6, s. 407-412, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
145/172
Autorzy: Grażyna Michalska-Krzanowska, Piotr Kowalczyk, Krystyna Dybkowska, Olgierd Palacz.
Tytuł oryginału: Midazolam stosowany doustnie w premedykacji dzieci w oddziale okulistycznym.
Tytuł angielski: Midazolam administrated orally in premedication of children in ophthalmological department.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1997 : R. 99, nr 6, s. 397-400, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
146/172
Autorzy: Danuta Karczewicz, Grażyna Pielich.
Tytuł oryginału: Przypadek raka inwazyjnego rogówki i spojówki gałkowej.
Tytuł angielski: A case of invasive carcinoma corneal and conjunctiva of bulbi.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1997 : R. 99, nr 4, s. 261-263, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
147/172
Autorzy: Jolanta Litwińska.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zeza i nieprawidłowej fiksacji u niemowląt.
Tytuł angielski: Treatment results of squint and incorrect fixation in infants.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1997 : R. 99, nr 2, s. 107-108, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
148/172
Autorzy: Dariusz Łąk.
Tytuł oryginału: Zachowawcze leczenie egzoforii.
Tytuł angielski: Conservative treatment of exophoria.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1997 : R. 99, nr 1, s. 39-41, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
149/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Andrzej Palacz, Krzysztof Penkala, Olgierd Palacz.
Tytuł oryginału: Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce wrodzonej ślepoty nocnej.
Tytuł angielski: Electrophysiological study in diagnosis of congenital stationary night blindness.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1996 : R. 98, nr 1, s. 9-12, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
150/172
Autorzy: Wojciech Lubiński, Olgierd Palacz, Stanisław Zajączek.
Tytuł oryginału: Badania kliniczne w zespole Ushera.
Tytuł angielski: Clinical examinations in Usher's syndrome.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1996 : R. 98, nr 1, s. 55-58, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
151/172
Autorzy: Teresa Baranowska-George.
Tytuł oryginału: Historia strabologii : cz. 1 - strabologia w krajach Europy Zachodniej.
Tytuł angielski: History of strabology : pt. 1 - strabology in the countries of West Europe.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1996 : R. 98, nr 3, s. 249-252, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
152/172
Autorzy: Teresa Baranowska-George.
Tytuł oryginału: Historia strabologii : cz. 2 - strabologia w Polsce.
Tytuł angielski: History of strabology : pt. 2 - strabology in Poland.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1996 : R. 98, nr 3, s. 253-256, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
153/172
Autorzy: Teresa Baranowska-George, Wanda Andrzejewska, Jolanta Litwińska.
Tytuł oryginału: Leczenie zezów wrodzonych z zaburzeniami ruchomości oczu.
Tytuł angielski: Treatment of infantile strabismus with motility disorders.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1996 : R. 98, nr 3, s. 181-184, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
154/172
Autorzy: Danuta Karczewicz.
Tytuł oryginału: Przypadek samoistnego gwiaździstego zapalenia siatkówki i nerwu wzrokowego Lebera.
Tytuł angielski: A case of idiopathic stellate retinopathy and Leber's retinopapillitis.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1996 : R. 98, nr 3, s. 233-235, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
155/172
Autorzy: Teresa Baranowska-George.
Tytuł oryginału: Wpływ leczenia pryzmatami na ustawienie głowy u osób z oczopląsem - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: The effect of treatment by using prisms on the head's position in persons with nystagmus - preliminary report.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1996 : R. 98, nr 3, s. 195-196, bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
156/172
Autorzy: Alina Borowiec-Wojtanowska, Teresa Baranowska-George, Ireneusz Trojanowski.
Tytuł oryginału: Wpływ szybkiego naprzemiennego zasłaniania oczu na kształtowanie się widzenia obuocznego u zezujących leczonych metodą lokalizacyjną. Cz. 1. Widzenie obuoczne badane w wolnej przestrzeni.
Tytuł angielski: Influence of fast alternating eye covering on formation of binocular vision in squinting patients treated with localization method. Pt. 1. Binocular vision examined in free space.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1996 : R. 98, nr 5, s. 379-381, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
157/172
Autorzy: Alina Borowiec-Wojtanowska, Teresa Baranowska-George, Ireneusz Trojanowski.
Tytuł oryginału: Wpływ szybkiego naprzemiennego zasłaniania oczu na kształtowanie się widzenia obuocznego u zezujących leczonych metodą lokalizacyjną. Cz. 2. Ocena na podstawie zachowania się ubytków czynnościowych.
Tytuł angielski: The influence of fast alternating eye covering of the formation of binocular vision in squinting patients treated with the localization method. Pt. 2. Opinion based on the behaviour of functional scotomas.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1996 : R. 98, nr 5, s. 383-384, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
158/172
Autorzy: Teresa Baranowska-George, Dariusz Łąk, Edyta Biernacka.
Tytuł oryginału: Wzrokowa lokalizacja ręczna w płaszczyźnie poziomej u osób z pionowymi odchyleniami oczu.
Tytuł angielski: Visual manual localization in horizontal plane among persons with vertical deviations of eyes.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1996 : R. 98, nr 3, s. 197-200, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
159/172
Autorzy: Lidia Puchalska-Niedbał, Teresa Baranowska-George.
Tytuł oryginału: Zachowawcze leczenie odchyleń mięśni pionowych prostych i skośnych oka w zezach utrwalonych i okresowych.
Tytuł angielski: Coservative treatment of verticle recti and oblique muscle deviation in permanent and acomodative strabismus.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1996 : R. 98, nr 3, s. 191-194, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
160/172
Autorzy: Olgierd Palacz, Zofia Krzystolik, Wojciech Lubiński, Marta Kołodziej, Ewa Iwanicka.
Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne odwarstwień siatkówki w latach 1989-1994.
Tytuł angielski: Retinal detachment surgery in the years 1989-1994.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1995 : R. 97, z. 9-10, s. 290-292, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
161/172
Autorzy: Olgierd Palacz, Zofia Krzystolik, Wojciech Lubiński, Ewa Iwanicka.
Tytuł oryginału: Postępowanie chirurgiczne u chorych z zaćmą i krótkowzrocznością.
Tytuł angielski: Surgical methods in patients with cataract and myopia.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1995 : R. 97, z. 3-4, s. 61-63.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
162/172
Autorzy: Monika Modrzejewska, Danuta M. Przerwa.
Tytuł oryginału: Przypadek scleromalatio necroticans w przebiegu rematoidalnego zapalenia stawów.
Tytuł angielski: Necrotic scleromalacia in a case of rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1995 : R. 97, z. 1-2, s. 31-33, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
163/172
Autorzy: Danuta Karczewicz, Wanda Andrzejewska, Monika Modrzejewska, Grzegorz Szumiłowicz, Aleksander Falkowski, Grażyna Cieślińska-Wilk.
Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku u chorych z niedrożnością tętnic szyjnych.
Tytuł angielski: Changes in visual system in patients with carotid arteries occlusion.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1995 : R. 97, z. 1-2, s. 9-12, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
164/172
Autorzy: Alina Borowiec-Wojtanowska, Teresa Baranowska-George.
Tytuł oryginału: Leczenie chorych z małym kątem zeza ćwiczeniami na telestereoskopie Starkiewicza i synoptoforze.
Tytuł angielski: Treatment of patients with small angle squint with Starkiewicz's telestereoscope and synoptophore.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1994 : R. 96, z. 6-7, s. 197-199, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
165/172
Autorzy: Teresa Baranowska-George, Dariusz Łąk, Wioletta Kwietniak.
Tytuł oryginału: Leczenie krótkowzroczności akomodacyjnej - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Treatment of accomodative myopia - preliminary report.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1994 : R. 96, z. 10-11, s. 322-323, bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
166/172
Autorzy: Wanda Andrzejewska.
Tytuł oryginału: Lek. med. Aniela Sitkiewicz-Kulińska (1926-1994).
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1994 : R. 96, z. 8-9, s. 298.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
167/172
Autorzy: Danuta M. Przerwa.
Tytuł oryginału: Oftalmopatia obrzękowo-naciekowa - etiopatogeneza i obraz kliniczny.
Tytuł angielski: Infiltrative ophthalmopathy - etiopathogenesis and clinical picture.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1994 : R. 96, z. 2, s. 72-75, bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
168/172
Autorzy: Olgierd Palacz, Zofia Sylwestrzak, Andrzej Palacz.
Tytuł oryginału: Skuteczność trabekulopunkcji laserowej w jaskrze otwartego kąta.
Tytuł angielski: Efficiency of trabeculotomy with Nd : YAG laser in open-angle glaucoma.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1994 : R. 96, z. 4-5, s. 148-150, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
169/172
Autorzy: Stanisław Zajączek, Bohdan Górski, Tadeusz Dębniak, Jacek Podolski, Jan Lubiński, Zofia Krzystolik, Teresa [Mirosława] Iwanicka, Zygmunt Sagan.
Tytuł oryginału: VNTR-PCR w diagnostyce nosicielstwa zmutowanego genu Rb.
Tytuł angielski: VNTR-PCR in the diagnosis of inherited Rb mutation.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1994 : R. 96, z. 8-9, s. 290-292, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
170/172
Autorzy: Lidia Puchalska-Niedbał.
Tytuł oryginału: Zaburzenia czynności mięśni pionowych leczone metodą lokalizacyjną.
Tytuł angielski: Disturbances of the function of vertical muscles treated with localization method.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1994 : R. 96, z. 6-7, s. 189-191, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
171/172
Autorzy: Bogdan Adamek, Alicja Kaseja.
Tytuł oryginału: Zez z małym kątem - leczyć czy nie leczyć? Cz. 1. Ocena zmiany kąta zeza.
Tytuł angielski: Strabismus with small-angle of ocular deviation. Therapy : yes or no? Pt. 1. Assessment of the alternation of the squint angle.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1994 : R. 96, z. 6-7, s. 200-202, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
172/172
Autorzy: Bogdan Adamek, Alicja Kaseja.
Tytuł oryginału: Zez z małym kątem - leczyć czy nie leczyć? Cz. 2. Ocena obuocznego widzenia.
Tytuł angielski: Strabismus with small-angle of ocular deviation. Therapy : yes or no? Pt. 2. Evaluation of binocular vision.
Czasopismo: Klin. Ocz.
Szczegóły: 1994 : R. 96, z. 6-7, s. 203-205, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0023-2157

Charakt. formalna: artykuł polski
Punktacja MNiSW: 5.000
Punktacja wewnętrzna: 5.000
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna PUM